Kompleksowe doradztwo
 
  Kontakt za pośrednictwem
  poczty elektronicznej:
 
  Kontakt telefoniczny:
.
  Nasza firma zajmuje się kompleksowym doradztwem ekonomicznym,
  finansowym i informatycznym dla przedsiębiorstw, a  w szczególności  
  pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

  Podstawowe obszary naszej działalności to
  1. Pozyskiwanie zewnętrznego zasilania finansowego oraz
  przygotowanie dokumentów temu towarzyszących, a w szczególności:
  a. biznes planów
  b. studiów wykonalności inwestycji
  2. Wyceny podmiotów gospodarczych oraz ocena ich sytuacji
  ekonomiczno-  finansowej
  3. Analizy ekonomiczne i finansowe
  4. Programy restrukturyzacyjne
 
 
 
  Ponadto w ostatnich latach specjalizujemy się w przygotowaniu
  dokumentacji w celu pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej.
 
  Oferujemy nasze usługi od momentu pojawienia się w Polsce znaczących dotacji dla przedsiębiorstw i
  przedsiębiorców, to jest od dnia uruchomienia programu SAPARD. Ponadto przygotowywaliśmy
  dokumentację na potrzeby programu PHARE. Dotychczas złożyliśmy w ramach tych programów kilkadziesiąt
  wniosków o dotacje (dla kilku klientów po dwa wnioski na różne inwestycje).
 
  Większość zostały pozytywnie rozpatrzona i przyjęta, klienci podpisali umowy o dofinansowanie, a po 
  zrealizowaniu inwestycji uzyskali dotacje. Obecnie prowadzimy sprawy kilku klientów w ramach nowego
  programu SPO Rolniczego, SPO WKP, ZPORR oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
  w szczególności przygotowaliśmy wnioski, biznes plany oraz niezbędne załączniki analityczne.”
 
 
 
                           Strona główna o firmie  Aktualne projekty  Oferta firmy Kontakt z nami
  .  
   Partner strony   Copyright © 2005-2006
.